Om basal – sammen om trivsel 

Basal – sammen om trivsel er en mestringsindsats målrettet elever i 7.-10. klasse. Indsatsen er udviklet som et klassebaseret elevforløb, der skal forebygge mistrivsel og styrke fællesskabet i udskolingen. Forløbet varetages af skolens medarbejdere; fx lærere, klubpædagoger, inklusionsmedarbejdere eller AKT-lærere, som har gennemført et kompetence-udviklingsforløb forud for brugen af Basal i klasserne.

Kommuner og skoler kan frem til udgangen af
2024 deltage gratis i Basal – sammen om trivsel.

OM BASAL – SAMMEN OM TRIVSEL

En MESTRINGSindsats for elever i 7.-10. klasse

Basal – sammen om trivsel er et klassebaseret elevforløb, der forebygger mistrivsel og styrker fællesskabet blandt elever i 7.-10. klasse. Indsatsen gennemføres over 8 uger med et ugentligt modul a to 45-minutters lektioner. I forløbet får eleverne viden om mestring, mentalisering, tankemønstre, konflikthåndtering, håndtering af vanskelige følelser mm. Gennem øvelser, spil og dialog tilegner eleverne sig konkrete værktøjer, der hjælper dem til en hverdag med bedre trivsel og samtidig støtter udviklingen af stærke, trygge fællesskaber.

Indsatsen består af:

 • Et klassebaseret elevforløb på otte moduler a to lektioner
 • Kompetenceudvikling af underviserne
 • Oplæg til forældre og medarbejdere
 • Elevmaterialer.

Sådan foregår det

I indsatsen trænes eleverne i brug af en række værktøjer, der styrker deres tro på egne evner og evnen til at forstå sig selv og andre. Derved får eleverne lettere ved at indgå i positive relationer og fællesskaber. De bliver samtidig bedre til at håndtere hverdagens udfordringer, så de får flere gode dage og kommer bedre igennem de svære.

Forstå sig selv og det, der rører sig

En væsentlig del af elevforløbet består i at øve sig i at bruge udvalgte redskaber i klassen og derhjemme. Redskaberne hjælper for eksempel eleverne med at finde ro, træne hensigtsmæssige tanker, løse problemer, træffe beslutninger og planlægge – til gavn for dem selv og fællesskabet.

Klassen arbejder også med emner som bekymringer, relationer, pres og præstationer, tanker, følelser, søvn og andet, der optager dem.

Hvem underviser?

Forløbet varetages af skolens medarbejdere; fx lærere, pædagoger, inklusionsmedarbejdere eller AKT-lærere. Medarbejderne har gennemført et kompetenceudviklingsforløb forud for brug af Basal i klasserne. Kompetenceudviklingsforløbet varetages af Komiteen for Sundhedsoplysning.

SE, HVEM DER ER MED

En række skoler er allerede i fuld gang med at teste Basal – sammen om trivsel, og mange flere kommer til i 2023.

Her kan du se de skoler, der er med i indsatsen.

Beslutningstagerfolder

Lærer/underviserfolder

Forældremateriale

Hvorfor BASAL?

Behov for en forebyggende indsats

Hvorfor har vi lavet en indsats som Basal? I de senere år peger stadigt flere undersøgelser på en stigning i mental mistrivsel blandt børn og unge. Livstilfredsheden falder i de tidlige teenageår, hvor kun hver femte 15-årige pige og hver fjerde 15-årige dreng har høj livstilfredshed.

Livstilfredshed er tæt forbundet med positiv mental sundhed. Særlig ramt er piger i 15-års alderen, hvor cirka hver tredje oplever psykiske eller fysiske symptomer dagligt – fx at være ked af det, nervøs og have svært ved at sove. Den dårlige trivsel kan have store konsekvenser for de unges uddannelse og job. Basal – sammen om trivsel imødekommer dette behov med en forebyggende indsats, der har fokus på mental sundhed og trivsel målrettet teenagere.

Ophav

Basal – sammen om trivsel er baseret på det evidensbaserede program LÆR AT TACKLE og MentaliseringsProgrammet, der begge er forankret i Komiteen for Sundhedsoplysning. Basal bygger dermed på anerkendt viden og mange års erfaringer med henholdsvis den mentaliseringsbaserede tilgang og mestring i praksis.

Indsatsen udbydes af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Ole Kirk’s Fond.

For skoler og kommuner

Organisering

Basal – sammen om trivsel implementeres og forankres kommunalt i et samarbejde mellem fx kommunens Børne- og ungeforvaltning eller Skoleforvaltningen samt én eller flere af kommunens skoler. Det er gratis for kommuner og skoler at deltage i Basal – sammen om trivsel frem til udgangen af 2024.

Både skoler og kommuner kan kontakte os for at høre mere om indsatsen og om, hvordan I kommer i gang med at udbyde Basal – sammen om trivsel.

Sådan kommer man i gang

Kontakt Basal – sammen om trivsels sekretariat i Komiteen for Sundhedsoplysning, som hjælper jer i gang og vejleder underviserne undervejs.

Indsatsens indhold

Basal – sammen om trivsel består af følgende:

 • Kompetenceudviklingsforløb for undervisere
 • Undervisningsmateriale til elever og medarbejdere
 • Vejledning og sparring
 • Materialer til medarbejderoplæg
 • Materialer til forældreoplæg

Kompetenceudviklingsforløbet, som går forud for undervisning i Basal, er målrettet skolernes medarbejdere; fx lærere, pædagoger eller AKT-lærere.

kompetenceudviklings-forløbet

Kompetenceudviklingsforløb sker i regi af  Komiteen for Sundhedsoplysning. Det gennemføres på et to dages forløb på hotel med én overnatning samt forplejning.

Forløbet består af:

 • Praksisrettet indføring i Basals indhold og metoder
 • Træning i brug af indsatsens elementer
 • Desuden modtager deltagerne efterfølgende vejledning i deres elevundervisning i Basal.

Evauleringsresultater

Basal – sammen om trivsel evalueres af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.
De første evalueringsresultater forventes klar i foråret 2023. I perioden 2023-2024 effektevalueres indsatsen.