Forebyggende indsats viser positive takter

6. juni 2023
Elevcitat fra Basal - sammen om trivsel evaluering

Udskolingsindsatsen Basal – sammen om trivsel ser ud til at gavne dem, der har mest brug for det, nemlig elever med lav mental sundhed og lav self-efficacy (tro på egne evner). Det viser en pilotevaluering, der er foretaget af Statens Institut for Folkesundhed (SIF).

Pilotafprøvningen peger desuden på, at Basal giver eleverne et givtigt indblik i deres tanker og hjernens funktion. De unge fremhæver også indsatsens konkrete værktøjer til stresshåndering og bedre kommunikation som brugbare. Desuden betoner de en øget refleksion af, hvordan ens handlinger og kommunikation kan have betydning for andre, og hvordan man kan undgå eller håndtere konflikter.

”Vi har lært hinanden lidt bedre at kende og fundet ud af,
hvordan man kan hjælpe hinanden.”

  – Elev

Erfaringer danner grundlag for justeringer
Basal – sammen om trivsel er et klassebaseret elevforløb, der forebygger mistrivsel og styrker fællesskabet blandt elever i 7.-10. klasse. En væsentlig del af elevforløbet består i at øve sig i at bruge udvalgte redskaber i klassen og derhjemme. Redskaberne hjælper for eksempel eleverne med at finde ro, øve hensigtsmæssige tanker, løse problemer, træffe beslutninger og planlægge – til gavn for både dem selv og fællesskabet.

Pilotafprøvningen omfatter 16 skoleklasser fordelt på seks skoler. Afprøvningen har haft til formål at bidrage med viden om elevernes og undervisernes udbytte, tilfredshed og erfaringer med henblik på justering af undervisnings- og evalueringsmaterialerne til næste fase af projektet som starter i skoleåret 2023-2024. Pilotrapporten peger på en række anbefalinger til justeringer, som nu indarbejdes inden næste fase hvor Basal – sammen om trivsel evalueres sammen med flere skoler.

”Vi har været rigtig begejstrede, og det har fyldt meget,
og for en gangs skyld lader det til, at der er noget, der er landet det rigtige sted.”
– Leder

Øget mental sundhed og self-efficacy for eleverne med lavt niveau inden forløbet

Analyserne fra pilotafprøvningen viser en statistisk signifikant forbedring af elevernes mentale sundhed sammenlignet med deres niveau før elevforløbet. Der ses ikke en forandring i elevgruppens self-efficacy som helhed. For begge primære udfaldsmål ses en positiv forandring blandt elever med lav mental sundhed og lav self-efficacy før elevforløbet, mens det omvendte mønster ses for elever med høj mental sundhed og høj self-efficacy. De øvrige resultater er blandede. Dette er foreløbige resultater som undersøges nærmere i forbindelse med evalueringen i næste fase af projektet.

”Jeg synes, det har været spændende at få nogle teknikker til, hvad man skal gøre,
hvis man for eksempel er lidt stresset, eller man har brug for at slappe af. Så det har været fedt.”
Elev

De kvalitative interviews peger på, at både lærere og elever overordnet set er tilfredse med elevforløbet og materialerne. Samlet set viser pilotafprøvningen, at lærerne har implementeret elevforløbet i klasserne uden de store problemer.

”Der er noget i alle modulerne, som bare er megavigtigt og essentielt, og som vi kan se,
at helt almindelige unge bokser med. Vi kommer i hvert fald til at vende tilbage til flere af de her ting.”

– Lærer

Indsatsen gennemføres i samarbejde med Ole Kirk’s Fond.

SIF evaluerer fortsat indsatsen
Fra skoleåret 2023-2024 udbredes Basal til yderligere 47 skoler fordelt på 35 kommuner. Indsatsen evalueres i 2023-2025 af SIF. Disse evalueringsresultater forventes offentliggjort primo 2025.

For yderligere info om indsatsen kontaktes
Chefkonsulent Malene Norborg Petersson, mn@sundkom.dk, tlf. 3027 7747 / 3547 5741.

SENESTE INDLÆG

Behov for en bred trivselsindsats

Seks skoler har fået uddannet medarbejdere og er i fuld gang med trivselsindsatsen ”Basal – sammen om trivsel” i 12 klasser i udskolingen. Indsatsen pilottestes i 2022-23 og udrulles til 40 skoler i skoleåret 2023-24. I en video nederst i denne nyhedsvisning fortæller...

Trivselsindsats til udskolingen skydes i gang

Basal – sammen om trivsel er en klassebaseret trivselsindsats, der har fokus på bedre trivsel og mestring blandt elever i 7.-10. klasse. I de kommende uger skal lærere og inklusionsmedarbejdere fra 6 skoler på kursus hos Komiteen for Sundhedsoplysning. Her bliver de...