Artikel: Klasseforløb skal hjælpe elever med at mestre livet

Artikel: Klasseforløb skal hjælpe elever med at mestre livet

På Søborg Skole oplevede ledelsen i stigende grad, at lærere og pædagoger efterspurgte redskaber til at arbejde med elevernes trivsel. Dette var en af årsagerne til, at skolen sagde ja til at afprøve trivselsindsatsen BASAL. At metoderne i forløbet bygger på...
Podcast: Elever skal lære at mestre livet

Podcast: Elever skal lære at mestre livet

Søborg Skole har som en af de første skoler i landet afprøvet trivselsindsatsen BASAL blandt skolens udskolingselever. I en podcast fortæller faglige leder Anne Katrine Melnyk om skolens erfaringer med indsatsen og de forventninger, der gik forud for afprøvningen....